Weetjes

Weetjes

 
Wanneer is de Sport-Roefeldag?

De volgende Sport-Roefeldag is op zondag 15 maart 2020. Hou deze website en de Facebookpagina van Zutphen actief in de gate voor de laatste info.
https://www.facebook.com/ZutphenActief/

Hoe oud moet je zijn om aan de Roefeldag mee te mogen roefelen?

Je mag meedoen aan de Sport-Roefeldag in Zutphen als je in groep 5, 6, 7 of 8 zit van de basisschool. Je leeftijd maakt niet uit.

Met hoeveel kinderen in een groepje ga je Sport-Roefelen?

Roefelen doe je met vier kinderen in een groepje. En 1 volwassen begeleider.

Moet er per se een volwassene mee?

Ja, bij iedere roefelactiviteit moet een groepje kinderen begeleid worden.
De trainers van de roefelplaats kunnen dan alle aandacht geven aan de presentatie van hun sport vereniging. Van de volwassenen wordt ook verwacht dat zij de kinderen gemotiveerd houden en de orde handhaven.

Mogen er ook meer volwassen begeleiders mee?

Nee, per groepje wordt gerekend op 1 begeleider. Begeleiders kunnen elkaar wel aflossen.

Ik heb geen groepje. Kan ik me ook individueel opgeven?

Lukt het je echt niet een groepje met 4 kinderen te maken, dan mag je ook inschrijven met 2 of 3 kinderen en een begeleider.

Wat kost het eigenlijk dat roefelen?

Sport-Roefelen is voor alle kinderen gratis! Geef je dus vandaag nog op voor deze leuke en sportieve dag!

Kunnen kinderen met een handicap ook roefelen?

Ja natuurlijk! Alleen... niet alle roefelplaatsen zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. We kunnen dan een passend programma samenstellen. Dat geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld een autistische stoornis hebben. Als we het weten, kan er van alles besproken en geregeld worden. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.

Hoe kunnen we op tijd op de volgende plaats zijn?

In het programma is een kwartier opgenomen om van de ene naar de volgende roefelplaats te gaan.
De medewerkers van de roefelplaatsen weten dat ieder groepje een programma heeft. Zij houden er rekening mee dat jullie op tijd op het volgende adres moeten zijn.

We hebben ons nog niet opgegeven maar willen toch graag meedoen...

Voor groepjes die zich laat opgeven doen we ons best, maar de mogelijkheden zijn dan nog heel beperkt!

Hoe zit het met de verzekering?

Als roefelende kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van een roefelplaats, zal de WA-verzekering van de ouders van dat kind de schade vaak vergoeden. Als een roefelplaats schade veroorzaakt aan roefelende kinderen of hun eigendommen, kan de roefelplaats aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op zijn eigen WA-verzekering.
De organisatie zorgt verder voor een evenementenverzekering voor de Roefeldag voor letselschade.

Hoe word ik 'Vriend van het Roefelen'?

De Roefeldag in Zutphen wordt mede mogelijk gemaakt door 'Vrienden van het Roefelen'. Dit zijn bedrijven die het roefelen een warm hart toedragen, maar natuurlijk kunnen ook particulieren vriend worden. U kunt vriend worden door 25 euro over te maken. Samen kunnen wij deze dag dan nog leuker maken. Alvast hartelijk dank.

Copyright © 2020 Roefelcomité Zutphen in samenwerking met Zutphen Actief - - sport@roefeldag-zutphen.nl - 0625200077 - Alle rechten voorbehouden.