Ja, bij iedere roefelactiviteit moet een groepje kinderen begeleid worden. De trainers van de roefelplaats kunnen dan alle aandacht geven aan de presentatie van hun sport vereniging. Van de volwassenen wordt ook verwacht dat zij de kinderen gemotiveerd houden en de orde handhaven.
Als roefelende kinderen schade veroorzaken aan eigendommen van een roefelplaats, zal de WA-verzekering van de ouders van dat kind de schade vaak vergoeden. Als een roefelplaats schade veroorzaakt aan roefelende kinderen of hun eigendommen, kan de roefelplaats aansprakelijk worden gesteld en deze kan een beroep doen op zijn eigen WA-verzekering. De organisatie zorgt verder voor een evenementenverzekering voor de Roefeldag voor letselschade.
Voor groepjes die zich laat opgeven doen we ons best, maar de mogelijkheden zijn dan nog heel beperkt!
Roefelen doe je met vier kinderen in een groepje. En 1 volwassen begeleider.
In het programma is een kwartier opgenomen om van de ene naar de volgende roefelplaats te gaan. De medewerkers van de roefelplaatsen weten dat ieder groepje een programma heeft. Zij houden er rekening mee dat jullie op tijd op het volgende adres moeten zijn.
De Roefeldag in Zutphen wordt mede mogelijk gemaakt door 'Vrienden van het Roefelen'. Dit zijn bedrijven die het roefelen een warm hart toedragen, maar natuurlijk kunnen ook particulieren vriend worden. U kunt vriend worden door 25 euro over te maken. Samen kunnen wij deze dag dan nog leuker maken. Alvast hartelijk dank.
Je mag meedoen aan de Sport-Roefeldag in Zutphen als je in groep 5, 6, 7 of 8 zit van de basisschool. Je leeftijd maakt niet uit.
Lukt het je echt niet een groepje met 4 kinderen te maken, dan mag je ook inschrijven met 2 of 3 kinderen en een begeleider.
Nee, per groepje wordt gerekend op 1 begeleider. Begeleiders kunnen elkaar wel aflossen.
Sport-Roefelen is voor alle kinderen gratis! Geef je dus vandaag nog op voor deze leuke en sportieve dag!
De volgende Sport-Roefeldag is gepland op zondag 24 september 2023. Hou deze website en de Facebookpagina van Zutphen actief in de gaten voor de laatste info. https://www.facebook.com/ZutphenActief/
Ja natuurlijk! Alleen... niet alle roefelplaatsen zijn toegankelijk voor bijvoorbeeld rolstoelen. Als er sprake is van een lichamelijke handicap horen we dat graag bij aanmelding. Dat geldt ook voor kinderen die bijvoorbeeld een autistische stoornis hebben. Als we het weten, kan er van alles besproken en geregeld worden. Neem in die gevallen dus even contact op met de organisatie.
Kinderen -> Ontdekken -> Ontmoeten -> Meedoen -> Beleven