U heeft er recht op dat Actief Zutphen als organisator van de Roefeldag Zutphen zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaat. Dat volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Archiefwet.

Als u zich inschrijft voor de Roefeldag, dan hebben wij persoonsgegevens nodig.  Die geeft u via een formulier op deze website. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

- voor- en achternaam begeleider
- woonplaats
- e-mailadres
- telefoonnummer
- naam, telefoonnummer en leeftijd deelnemende kinderen

Waarom is dat nodig?
Wij hebben persoonsgegevens nodig om:

- jullie inschrijving voor de Roefeldag Zutphen in onze administratie te verwerken en een indeling voor de dag te maken
- een bevestiging te sturen van de inschrijving
- een e-mailbericht te sturen bij welke sport(-en) jullie zijn ingedeeld
- u te bellen als dit nodig is om te overleggen over de aanmelding
- de ouders van deelnemende kinderen te kunnen bereiken in geval van nood tijdens de Roefeldag

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens alleen voor de Sport Roefeldag in het jaar van inschrijving. Al uw gegevens worden per 31 december van het geldende jaar vernietigd.

Delen wij uw gegevens met anderen?
Wij delen de naam van de begeleider en kinderen met de vereniging(-en) waarbij het groepje een workshop gaat volgen, zodat zij weten wie ze kunnen verwachten. De verenigingen ontvangen alleen de namen, geen andere gegevens. Anderen krijgen geen gegevens van u.

Kan ik mijn gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?
Ja, u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Stuur een e-mail naar [email protected]

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet veilig zijn? Neem dan contact op via [email protected]

Klachten
Als u een klacht heeft over de werkwijze van Roefeldag Zutphen, kunt u dit melden bij de organisatie via [email protected]
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via [email protected]

Kinderen -> Ontdekken -> Ontmoeten -> Meedoen -> Beleven